ประเภทและดาวน์โหลด

สวิตช์ Tact G1/G17 ชุดการใช้งาน Seald

G2 สวิตช์หมุนรถ

G3 Subminiature ปิดผนึกไมโครสวิทช์

G5 พื้นฐานไมโครสวิทช์

สวิตช์ประตูโลหะผสมสังกะสี G5D

ไมโครสวิทช์กันน้ำ G5W11

G6 ขนาดเล็กไมโครสวิทช์

G9 ผนึกมินิไมโคร Switche

G10 Subminiature ไมโครสวิทช์

G11 ผนึก DPDT จำกัดไมโครสวิทช์

G12 สวิตช์จำกัดพื้นฐานใหญ่

G16 สวิตช์หมุนแกว่ง

G91 ฝุ่นมินิไมโครสวิทช์

G606 DPDT ไมโครสวิทช์

GPS100 สวิทช์แรงดันอากาศ

GT02 สลับแป้นพิมพ์เครื่องกล

SWP สวิตช์ประตูตู้เย็น